Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Jaké mají být vlastnosti pracovníka v oboru řízení datové kvality?

[1.1.2012] D. Pejčoch

Úvod

V souvislosti s akreditací mého kurzu 4IZ562 - Řízení datové kvality na VŠE Praha jsem se zamýšlel nad otázkou, v jakém směru máme studenty rozvíjet tak, aby kurz přispěl k jejich lepší konkurenceschpnosti na trhu práce v oblasti řízení datové kvality. Udělal jsem si proto malý průzkum v inzerátech a poptávkových dokumentech umístěných na webu předních dodavatelů řešení v oblasti datové kvality a konzultačních firem nabízejících služby v této oblasti. Tento článek představuje krátké zamyšlení nad výsledky mého průzkumu.

Identifikované role v oblasti řízení datové kvality a související požadavky

Celkem jsem identifikoval tři hlavní úrovně pracovních pozic v oblasti řízení datové kvality: (1) analytik, (2) konzultant a (3) account manager. Další nalezené pozice poptávané pod hlavičkou řízení datové kvality souvisí buď přímo s vývojem nástrojů pro řízení datové kvality na konkrétní platformě (např. J2EE Web Application Developer) nebo obecně s integrací či vývojem datových skladů.

Data Quality Analyst

Mezi jeho typické činnosti patří: (1) návrh testovacích scénářů, (2) návrh a implementace ETL, (3) datové modelování, (4) fyzická realizace auditu datové kvality, (5) unit testing navržených byznys pravidel.

Požadované vlastnosti jsou: (1) perfektní znalost SQL / PSQL, (2) znalost programování v prostředí Unix shell, (3) znalost datového modelování, (4) v některých případech znalost programování v jazyce Java.

Jedná se tedy spíše o technicky zaměřeného specialistu, u něhož se nepředpokládají nějaké úžasné komunikační schopnosti. Důraz je zde jednoznačně na rozsáhlé technické znalosti. Případné sociální dovednosti však mohou v budoucnu analytika posunout na úroveň DQ konzultanta.

Data Quality / MDM konzultant

Mezi jeho typické činnosti patří (1) konzultační podpora v rámci presales aktivit, (2) tvorba metodiky auditu datové kvality, (3) návrh integrace. Mezi požadovanými technickými znalostmi je zmiňována: (1) perfektní znalost SQL / PSQL, (2) znalost programování v Unix shell, (3) znalost XML, (4) znalost databází, (5) znalost XSLT transformací, (6) znalost webových služeb, (7) v jednom případě dokonce znalost administrace Unix (spíše patří do kategorie DQ Analyst).

Jedná se o jakýsi mezičlánek mezi komunikačně zdatným account managerem a technicky orientovaným analytikem. Důraz je kladen na schopnost porozumět po byznysové stránce prostředí, v rámci něhož je projekt realizován. Požadováno je jak analytické myšlení, tak i schopnost prezentace. DQ konzultant by měl mít přehled v oblastech, které jsou doménou spíše technicky orientovaného DQ analytika, ale především schopnost vidět technické možnosti v kontextu s byznysem a komunikovat je byznys zástupcům firmy, v níž je projekt realizován. V případě liniového zařazení v rámci firmy odpovídá kategorie DQ konzultant pozicím typu DQ and Control Analyst / Specialist. V takovém případě do jeho činností spadá především: (1) zvyšování kvality byznys procesů, (2) permanentní vykonávání auditu datové kvality, (3) testování a validace kontrol, (4) vstupy do cleansing projektů a (5) spolupráce s IT na implementaci nápravných opatřeních. Důraz je kladen na spíše koncepční a komunikační schopnosti. Vlastní realizace navržených pravidel probíhá zpravidla na úrovni konkrétních pracovníků IT útvaru s kompetencí pro interní vývoj nebo externího dodavatele.

Account Manager

Tato role je vyloženě byznysového charakteru. Account manager vyhledává nové příležitosti a buduje vztahy se stávajícími zákazníky. Požadované vlastnosti korespondují s kategorií zaměstnanců, se kterou bude jednat na straně zákazníka. Převažují tedy soft skills, nicméně alespoň rámcová znalost technických možností je pro vyhledávání nových příležitostí a sjednávání kontraktů určitě vhodná. Excelentní prezentační dovednosti jsou jedním ze základních pilířů úspěchu Account Managera, stejně tak jako v případě zahraničních projektů brilantní angličtina slovem i písmem.

Jak lze optimálně podpořit požadované vlastnosti

Zatímco role DQ analytika se zdá být doménou především absolventů ryze technických oborů, pro pozici DQ konzultanta a account managera jsou dle mého názoru vhodné právě průřezové znalosti typické pro absolventy 4. fakulty VŠE a osnovami podobných fakult jiných škol. Pokud bych se na tyto role co by potenciální cílové skupiny díval pohledem přednášejícího kurzu Řízení datové kvality, zaměřil bych se především na pozici DQ konzultanta, neboť account manager mi připadá jako příliš univerzální absolvent IT oboru manažerského typu. Jak tedy výukou optimálně rozvíjet vlastnosti typické pro DQ konzultanta? Zajisté tohoto cíle nelze efektivně dosáhnout pouze na základě jediného kurzu. Je zde řada vlastností, které je třeba rozvíjet dlouhodobě, jako jsou komunikační schopnosti. Porozumění byznysu je rovněž rys, kterého lze docílit pouze praxí. Naštěstí se jedná o vlastnost, která je vyžadována většinou pozic i vně řízení datové kvality a celková koncepce výuky informatických oborů je těmto požadavkům stále více přizpůsobována.

Na úrovni jediného kurzu lze studenty pouze nasměrovat. Seznámit je s hlavními aspekty dané problematiky a základními technikami, které lze v praxi použít. Aplikaci těchto technik by si měli studenti vyzkoušet na reálných příkladech a současně být nuceni v plénu prezentovat zjištěné nedostatky a obhájit navrhovaná nápravná opatření. Příležitostí pro další individuální prohloubení znalostí o konkrétních metodách je řada vypsaných témat bakalářských a diplomových prací zaměřené na tuto oblast. Právě v tomto duchu jsem navrhnul osnovu kurzu 4IZ562 - Řízení datové kvality.

Komentáře ke článku

Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch